Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino?
Oboje.

Do 50 % vplačane premije lahko dobite povrnjene* ob dohodnini.

*Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine.

Preberi več

Dodatno pokojninsko zavarovanje je poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava, ki jo lahko uveljavite pri dohodnini

Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si posameznik za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine. Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni lahko preverite z zgornjim informativnim izračunom povrnjene dohodnine.

Triglav pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije kolektivnih članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.


Posamezniki, ki pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. že varčujejo preko delodajalca (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) lahko vplačajo dodaten znesek letne premije, ki predstavlja razliko med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in vplačano letno premijo s strani delodajalca in posameznika.

Navodilo za plačilo
Triglav pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije individualnih članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.


Posamezniki, ki pri Triglav, pokojninske družbi, d.d. že varčujejo v okviru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko vplačajo dodaten znesek letne premije, ki predstavlja razliko med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in vplačano letno premijo s strani posameznika.

Navodilo za plačilo
Triglav pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije posameznikov, ki niso člani Triglav, pokojninske družbe, d.d.


Posamezniki, ki so v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (preko delodajalca) vključeni pri drugem izvajalcu in tisti (zaposleni), ki še nimajo sklenjenega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izkoristijo davčno olajšavo s sklenitvijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. Maksimalna letna premija je enaka razliki med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in morebitno vplačano premijo delodajalca. Posameznikom, ki že imajo sklenjeno individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenitev še enega individualnega zavarovanja odsvetujemo, saj zanj ne bodo upravičeni do davčne olajšave.

Informativni izračun