Pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo

Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

Do 50 % premije, plačane do konca leta, lahko dobite povrnjene ob dohodnini oziroma se vam zniža plačilo dohodnine.

Informativni izračun

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od vašega dohodninskega razreda. Preverite, do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni.

V katerem primeru lahko vplačate dodatni znesek letne premije?

Če že varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d., preko delodajalca ali samostojno, z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, lahko preprosto vplačate dodatni znesek letne premije, ki je razlika med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.903,66 EUR) in vašo vplačano letno premijo.


Še ne varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d.?

Če v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje še niste vključeni ali pa ste vključeni pri drugem izvajalcu in ne plačujete polne premije, lahko s sklenitvijo individulanega dodatnega pokojninskega zavarovanja izkoristite davčno olajšavo pri Triglav, pokojninski družbi.


Sklenite zavarovanje že danes in poskrbite za znižanje dohodnine.

Izračunajte prihranek

Vas zanima sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja za vaše podjetje? Oglasite se nam ali izpolnite obrazec.