Pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo

Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

Odločite se! Z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem si znižate dohodnino in povišate pokojnino.

Informativni izračun

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od vašega dohodninskega razreda. Preverite, do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni.

Katere so prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja?

  • Vplačujete za višjo pokojnino in boljši življenjski standard
  • Deležni ste davčnih olajšav
  • Varčevanje je varno in transparentno (zakonodaja zagotavlja visok nivo varnosti z ustreznimi predpisi in nadzorom, ki ga izvaja posredno in neposredno)
  • Stroški so nizki (nizke stroške predpisuje zakonodaja)
  • Na voljo so vam različne naložbene politike z možnostjo izbora zajamčenega donosa

Kolikšen znesek letne premije lahko plačate?

Če se odločite za varčevanje z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., lahko vplačate znesek do maksimalne premije (5,844 % bruto plače oz. ne več kot 2.903,66 EUR).


Že varčujete pri Triglav, pokojninski družbi, d. d.?


Prepričajte se, kolikšen znesek lahko še dodatno vplačate letos.

Izračunajte prihranek

Vas zanima sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja za vaše podjetje? Oglasite se nam ali izpolnite obrazec.