ZNIŽAJTE SI
PLAČILO DOHODNINE


S plačilom premije do konca leta prejmete* do 1.410 EUR povrnjene dohodnine.

Preberi več Navodilo za plačilo

* Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine

Dodatno pokojninsko zavarovanje je poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava, ki jo lahko uveljavite pri dohodnini

Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si posameznik za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine. Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni lahko preverite z zgornjim informativnim izračunom povrnjene dohodnine.

Skupna pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije kolektivnih članov Skupne pokojninske družbe


Posamezniki, ki pri Skupni pokojninski družbi že varčujejo preko delodajalca (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) lahko vplačajo dodaten znesek letne premije, ki predstavlja razliko med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in vplačano letno premijo s strani delodajalca in posameznika.

Navodilo za plačilo
Skupna pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije individualnih članov Skupne pokojninske družbe


Posamezniki, ki pri Skupni pokojninski družbi že varčujejo v okviru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko vplačajo dodaten znesek letne premije, ki predstavlja razliko med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in vplačano letno premijo s strani posameznika.

Navodilo za plačilo
Skupna pokojninska družba

Dodatno vplačilo letne premije posameznikov, ki niso člani Skupne pokojninske družbe


Posamezniki, ki so v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (preko delodajalca) vključeni pri drugem izvajalcu in tisti (zaposleni), ki še nimajo sklenjenega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izkoristijo davčno olajšavo s sklenitvijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skupni. Maksimalna letna premija je enaka razliki med maksimalno premijo (5,844% bruto plače oz. ne več kot 2.819 EUR) in morebitno vplačano premijo delodajalca. Posameznikom, ki že imajo sklenjeno individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenitev še enega individualnega zavarovanja odsvetujemo, saj zanj ne bodo upravičeni do davčne olajšave.

Pristopna izjava